Teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltning sköts av medarbetare, engagerade i din fastighet, med utbildning inom fastighetsteknik.

Avhjälpande och planerat underhåll

Vi tar hand om bland annat:

Tillsyn och skötsel

  • Värmesystem
  • Ventilation
  • Klimatskal

Avhjälpande och planerat underhåll

  • Vatten och avlopp
  • Värmesystem
  • Ventilation

Myndighetskrav

  • Hissar
  • Portar
  • Brandlarm
  • OVK

Finns det risk för akuta och oförutsedda händelser utanför ordinarie arbetstid?

Vi tillhandahåller även beredskap där personal snabbt är på plats för att avhjälpa uppkomna fel.

Hittar du inte vad du söker för din fastighet? Kontakta oss så hjälper vi dig.