Vår policy

  • Vi säger vad vi gör
  • Vi gör vad vi säger
  • Vi dokumenterar vad vi gjort

Vi på LFF använder oss av det mobila arbetsordersystemet "Mobigo" som säkerställer kvalitéten av utförandet för såväl enskilda beställningar från mindre kunder till breda avtal från stora kunder.

Därför kan du som kund lita på att din beställning blir hanterad och att alla dina tidigare beställningar/utförda uppdrag finns lagrade hos oss.